Daily Archives: 16 Januari 2012

Mu’awiyah Sosok Mujahid dan Tokoh Besar Futuhat Islamiyah (Perluasan wilayah islam),

     Ini keutamaan lain Mu’awiyah bin Abu Sufyan t yang lembut namun tegas dan kokoh dalam memegang Al-Haq. Tidak ada yang melupakan atau mengingkari keutamaan ini melainkan mereka yang jahil, tidak mengerti tarikh islam, atau telah dipenuhi hatinya dengan kedengkian pada shahabat Rasulullah saw.

    Wilayah islam sepeninggal Al-Khulafah Ar-Rasyidin sangat luas, sementara rongrongan musuh-musuh Allah demikian kuat dari dalam dan luar. Kita tidak bisa lupa fitnah besar yang berakibat syahidnya Utsman bin Affan Ra demikian pula  Ali bin Abi Thalib rodhiyallohu ‘anhu, bermunculan pula pada masa itu firqah-firqah sesat seperti Khawarij, Rafidhah, Qadariyah dan lainnya.

   Tugas besar menanti di hadapan Mu’awiyah bin Abi Sufyan rodhiyallohu ‘anhu: Pertama: Beliau harus menstabilkan kondisi daulah yang diliputi fitnah, Kedua: Beliau harus mempertahankan wilayah islam dari rongan-rongan musuh Ketiga:  Melanjutkan risalah jihad menyebarkan islam, mendakwahkan islam, memperluas daerah islam, mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Semua itu –walhamdulillah- ditunaikan dengan baik, fitnah-fitnah redam, rong-rongan musuh islam dihentikan dan wilayah islam juga meluas bersama dengan meluasnya dakwah tauhid. Baca lebih lanjut